Bewegingsanalyse

Bij Fysiomaatwerk Den Bosch is het tegenwoordig mogelijk om een bewegingsanalyse te maken. Dit kunt u doen als u vaak geblesseerd bent, een blessure wilt voorkomen of uw sportprestaties wilt verbeteren. Het kan hierbij gaan om een analyse van een complete beweging, (hard)loop- of spronganalyse.

Casper Craamer heeft als bewegingswetenschapper een protocol ontwikkelt waarmee vanuit verschillende hoeken uw techniek gemeten kan worden met een camerasysteem. We kunnen daarmee verschillen detecteren tussen de linker en rechter lichaamshelft en sporen hierbij mogelijke risicofactoren op. De uitkomst van deze meting kunnen we gebruiken om u een gericht trainingsadvies te geven.

Hoe ziet een meting er uit?

Op het begin wordt een vraaggesprek gehouden met uw reden van de bewegingsanalyse. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt over het huidige sportniveau en worden uw doelstellingen besproken.

Vervolgens mag u de tests uitvoeren welke zijn opgenomen in het testprotocol. De data die hieruit voortkomt, gebruiken we voor het maken van een rapport.

Tot slot bespreken we het rapport en gebruiken we de uitkomst hiervan om te kijken wat u nodig heeft om uw trainingsdoel te bereiken.

Wat kost de bewegingsanalyse?

De kosten van de bewegingsanalyse is €150,-. Dit is inclusief:

                -   Vraaggesprek met bespreking sportdoelen
                -   Uitvoering testprotocol
                -   Vervolgafspraak met nabespreking en rapportage