Duizeligheid en balanstraining

Duizeligheid en balanstraining

Fysiotherapie bij duizeligheid kan o.a. bij de volgende aandoeningen ingezet worden:

 1) Loszittende oorsteentjes ( BPPD) 

Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid (BPPD) kenmerkt zich door kortdurende acute draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen. De oorzaak moet gezocht worden in het binnenoor. Men vermoedt dat loszittende oorsteentjes (otoconia) door snelle bewegingen van het hoofd neerslaan op de zintuigcellen in het evenwichtsorgaan. Dit leidt tot kortdurende overprikkeling van de zintuigcellen en daarmee tot draaiduizeligheid.

Behandeling: Canalith repositiemanoeuvre bij BPPD

BPPD gaat vaak vanzelf over, maar dit kan soms lang duren. Gelukkig is BPPD goed te behandelen met een canalith repositiemanoeuvre. Door middel van een specifieke handgreep wordt dan geprobeerd de los zwevende oorsteentjes te verplaatsen naar een ander deel van het evenwichtsorgaan. De steentjes kunnen dan niet meer leiden tot duizeligheid.

Wanneer een canalith repositiemanoeuvre niet mogelijk is of niet afdoende werkt, kunnen houdingsoefeningen voorgeschreven worden. Deze oefeningen trainen het evenwichtsorgaan

 2) Uitval van het evenwichtsorgaan

 Wanneer het evenwichtsorgaan is uitgevallen, door bijvoorbeeld een neuritis vestibularis, kan dit leiden tot hinderlijke evenwichtsstoornissen of duizeligheid. Er is dan vooral sprake van een wankel, onevenwichtig gevoel, toenemend bij snelle bewegingen. Vestibulaire revalidatie onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut kan dan zinvol zijn.

Behandeling: Oefentherapie volgens Cawthorne & Cooksey  Gewenningsoefeningen bij duizeligheid

De oefentherapie volgens Cawthorne & Cooksey is gericht op het verminderen van duizeligheidsklachten en verbeteren van het evenwichtsgevoel. De oefeningen bestaan uit oog-, hoofd- en lichaamsbewegingen waarbij soms duizeligheid wordt geprovoceerd. Hiermee wordt het herstelproces van het evenwicht versneld. Deze oefeningen zijn effectief wanneer ze nauwgezet en regelmatig worden uitgevoerd.