Database Fysiotherapie

Landelijke Database Fysiotherapie

Gegevens in Landelijke Database Fysiotherapie
Bij het aangaan van de behandeling geeft u uw fysiotherapeut toestemming voor gebruik en opname van enkele persoonlijke gegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Daarmee helpt u direct mee aan constante verbetering van fysiotherapeutische zorg. Dank hiervoor! Op onze website leggen we uit welke gegevens er worden gebruikt en wat hiermee precies gebeurt Bent u het er niet mee eens dat wij deze gegevens gebruiken, laat het ons weten dan blokkeren we deze.

Welke gegevens worden gebruikt?
Veel persoonlijke gegevens zoals uw naam en contactinformatie zijn niet relevant voor ons onderzoek naar de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg. Deze gegevens worden dan ook niet doorgegeven aan de LDF. De gegevens die wel van belang zijn worden dus geanonimiseerd doorgegeven. Uw privacy blijft hiermee gewaarborgd. De gegevens die we verzamelen zijn:
                -   Geboortejaar
                -   Geslacht 
                -   Vier cijfers van de postcode
                -   Behandelgegevens (o.a. klacht waarvoor u wordt behandeld, de soort behandeling en de 
                    tijdsduur van de behandeling

Waarom zijn deze gegevens belangrijk?
Uw fysiotherapeut wil altijd optimale zorg leveren. Om te bepalen wat de effectiviteit van zijn behandelingen is, worden bovengenoemde gegevens gebruikt om vergelijkingen te maken met landelijke gemiddelden. Op basis van deze vergelijking bepaalt uw fysiotherapeut welke verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbeteringen resulteren in hogere kwaliteit van de zorg die hij aan u levert.

Hoe werkt het?

Uw fysiotherapeut houdt een elektronisch patiëntendossier van u bij. In uw dossier staat bijvoorbeeld wat uw medische klacht is, hoe en wanneer u behandeld wordt en de voortgang van uw behandeling. Alleen zorgverleners hebben inzage in dit dossier.
Als u, via uw fysiotherapeut, toestemming geeft worden uit uw dossier enkele gegevens (eerder genoemd) verzameld. Deze gegevens worden verstuurd naar de LDF van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze gegevens worden door onderzoekers van het IQ Healthcare gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van fysiotherapeutische behandelingen.

Welke partijen zijn betrokken?
Het LDF is een beveiligde database waar onbevoegden niet bij kunnen. De partijen die toegang hebben tot de LDF zijn:

                -   De beroepsvereniging voor fysiotherapeuten (KNGF) is eigenaar van de LDF en van de gegevens die herin staan 
                -   Het KNGF heeft subsidie verstrekt aan IQ Healthcare om het wetenschappelijk onderzoek uit voeren in opdracht 
                    van het KNGF en heeft daarom toegang tot de gegevens uit LDF
                -   Mediquest zorgt, in opdracht van het KNGF, voor ontwikkeling van het systeem.

IQ Healthcare en Mediquest zijn gerenommeerde en betrouwbare partijen. Het KNGF heeft de afspraken, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met deze partijen in overeenkomsten vastgelegd.

Hoe veilig zijn de gegevens?
De gegevens in de Landelijke Database Fysiotherapie zijn niet tot personen herleidbaar. Uw anonimiteit is daarmee gewaarborgd. 

Intrekken van de toestemming
Wilt u liever uw toestemming voor het verstrekken van gegevens intrekken? Dat kan. U kunt dit aangeven bij uw fysiotherapeut.

Heeft u vragen?
Stel deze gerust aan uw fysiotherapeut. Hij of zij kan uw vragen beantwoorden.