Chronische pijn

Chronische pijn

Wat is chronische pijn?

Bij lichaamsschade of een infectie treedt er acute pijn op als alarmsignaal van het lichaam. Deze pijn verdwijnt als het weefsel herstelt is na rust of behandeling. Wanneer de schade herstelt is maar de pijn aan blijft houden, heeft de pijn geen alarmfunctie meer. De pijn kan dan aanwezig blijven en chronisch worden. We spreken van chronische pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan, terwijl de oorzaak van de pijn verdwenen is. De pijnklachten blijven aanhouden doordat het zenuwstelsel steeds gevoeliger wordt voor- en steeds beter wordt in het geleiden van de pijnsignalen. Het pijnsysteem binnen het lichaam is dan te scherp afgesteld. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op dit proces waardoor de klachten in stand gehouden worden en niet over gaan.

Wat merkt u van chronische pijn?

Bij chronische pijn heeft de pijn een grote rol in uw leven. Ten gevolge van de pijn kan het zijn dat u bewegingen vermijd om de pijn minder te voelen of dat u angstig wordt om iets kapot te maken in uw lichaam. Door het vermijden van bepaalde dingen kan uw conditie achteruit gaan, kunt u zich minder energiek voelen en kan het zijn dat u minder goed slaapt. Daarnaast kan de drempel om in beweging te komen vergroten en wordt het moeilijker om iets leuks te ondernemen. Hierdoor kunt u minder in contact komen met andere mensen waardoor u minder afleiding hebt. Het kan ook zijn dat u, door de constante aanwezigheid van pijn, niet meer op iets anders kunt focussen en constant aan de pijn denkt. Al deze gevolgen kunnen, naast een verminderde stemming, een negatief effect hebben op uw denken en doen. Hierdoor kunt u in een negatieve cirkel terecht komen.

Behandeling bij chronische pijn:

De fysiotherapeut kan u helpen met het doorbreken van deze negatieve cirkel. De therapeut kan dit doen met behulp van een speciaal oefenprogramma (“Graded Activity”) dat als doel heeft om het niveau van functioneren in activiteiten te laten toenemen waardoor de pijn niet meer op de voorgrond ervaren wordt.

In eerste instantie zal de fysiotherapeut de oorzaken van uw klachten, uw ervaring van de pijnklachten en de wijze waarop u omgaat met uw klachten uitgebreid in kaart brengen. Uw fysiotherapeut kan u, op een uitgebreide wijze, voorzien van informatie. Hierdoor wordt het u helemaal duidelijk wat de reden is dat u al zo lang pijn voelt. Vervolgens worden er, specifiek op uw willen en kunnen, realistische doelen opgesteld die u graag wilt bereiken. Als uw fysiotherapeut u op uitgebreide wijze duidelijk heeft gemaakt dat bewegen de oplossing is, wordt het tijd om in beweging te komen. Het oefenen zal stapsgewijs opgebouwd worden waardoor uw, vooraf afgesproken doelen, behaald kunnen worden. De fysiotherapeut heeft hierbij de rol als coach en werkt volgens bepaalde regels van dit speciale oefenprogramma.