Directe toegang fysiotherapie

Directe toegang fysiotherapie

Wist u dat... u rechtstreeks naar de fysiotherapeut kunt gaan, zonder dat u eerst naar de huisarts bent geweest voor een verwijzing? Dit geldt eveneens voor de verbijzonderde vormen van fysiotherapie zoals Manuele therapie, Kinderfysiotherapie, Sportfysiotherapie, Bekkenbodemtherapie, Oedeemtherapie en Geriatrische fysiotherapie. 

De fysiotherapeuten hebben allemaal een verplichte bijscholing moeten volgen om dit mogelijk te maken. Als u klachten heeft van het bewegingsapparaat en u gaat daarmee rechtstreeks naar de fysiotherapeut, dan zal deze eerst een screening toepassen om te bepalen of u bij de fysiotherapeut wel op de juiste plaats bent en of hij/zij wel kan helpen. Indien blijkt dat de fysiotherapeut u niet kan helpen, kan hij/zij u verwijzen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut of naar de huisarts. 

De huisarts blijft de regie houden met betrekking tot uw gezondheid en daarom zal de fysiotherapeut uw huisarts op de hoogte houden van de klachten en het herstel daarvan, behalve als u dit niet zou wensen. U als patiënt bepaalt zelf of de fysiotherapeut gegevens over u mag doorgeven aan de huisarts of andere therapeuten. 
Natuurlijk blijft het altijd mogelijk dat u eerst naar de huisarts gaat als u klachten heeft van het bewegingsapparaat. Deze kan u dan al of niet verwijzen naar de fysiotherapeut voor een consult of voor behandeling. Maar verplicht is het niet meer!